วันที่ 7 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ โดยนายเสนอ ยอดแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ คณะผู้บริหาร ประธานสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนดู่ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบทุนการศึกษา เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่จบการศึกษาระดับชั้นปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนดู่ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับชั้นสูงต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2565 มีเด็กที่

7 เม.ย. 2023 15:45:00 กิจกรรมตำบลดู่ อบต.ดู่ 33

มอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 100 ชุด ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลดู่ เพื่อนำไปตรวจให้กับกลุ่มเสี่ยงพี่น้องประชาชนตำบลดู่ ต่อไป

20 พ.ค. 2022 11:37:56 กิจกรรมตำบลดู่ อบต.ดู่ 179
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565         นายเสนอ ยอดแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่​  นายทองสา​ ระยับศรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ และนายศริพร อักษร เลขานุการนายกองค์การบ...

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดู่ วันพุธ 19 มกราคม 2565

19 ม.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรมตำบลดู่ อบต.ดู่ 251
การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดู่ วันพุธ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30  น. นายเสนอ ยอดแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดู่ นำโด...

ประกาศแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

11 ม.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรมตำบลดู่ อบต.ดู่ 404
          วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ : นางสัญญา  สีสัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อให้สภาร...

30​ สิงหาคม 2564 ในนามของ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ นายสมพงษ์ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ศูนย์พักคอยตำบลดู่​ ขอขอบพระคุณ

30 ส.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรมตำบลดู่ อบต.ดู่ 161
30​ สิงหาคม 2564 ในนามของ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ นายสมพงษ์ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ศูนย์พักคอยตำบลดู่​ ขอขอบพระคุณ คุณวิภารัตน์ อินตา คุณอนันต์ชัย จิตใจฉิม สมุทรปราการ มอบแมส 15...

30​ สิงหาคม 2564 ในนามของ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ นายสมพงษ์ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ศูนย์พักคอยตำบลดู่​ ขอขอบพระคุณ

30 ส.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรมตำบลดู่ อบต.ดู่ 93
30​ สิงหาคม 2564 ในนามของ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ นายสมพงษ์ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ศูนย์พักคอยตำบลดู่​ ขอขอบพระคุณ  สำนักสงฆ์ศรีโนนกอก ตามโครงการของพระอาจารย์สุนทร จันฺทวังโ...

27 สิงหาคม 2564 ในนามของ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ นายสมพงษ์ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ศูนย์พักคอยตำบลดู่​ ขอขอบพระคุณ

27 ส.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรมตำบลดู่ อบต.ดู่ 98
27 สิงหาคม 2564 ในนามของ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ นายสมพงษ์ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ศูนย์พักคอยตำบลดู่​ ขอขอบพระคุณ คุณวริษฐา สีสัน จ.ชลบุรี มอบ​ มาม่า1ลัง​ กาแฟถุงใหญ่2 ห่อ​ โอ...

วันที่ 27 สิงหาคม​ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ นำโดยนายสมพงษ์ โสดา นายกอบต.ดู่ คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

27 ส.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรมตำบลดู่ อบต.ดู่ 75
วันที่ 27 สิงหาคม​ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ นำโดยนายสมพงษ์ โสดา นายกอบต.ดู่ คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมา...

26 สิงหาคม 2564 ในนามของ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ นายสมพงษ์ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ศูนย์พักคอยตำบลดู่​ ขอขอบพระคุณ

26 ส.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรมตำบลดู่ อบต.ดู่ 94
26 สิงหาคม 2564 ในนามของ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ นายสมพงษ์ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ศูนย์พักคอยตำบลดู่​ ขอขอบพระคุณ ท่านกำนันบัวลอย ประยงค์หอม กำนัน​ตำ​บล​ดู​่​ คณะครูและบุคลากร​ ร...

วันที่ 26 สิงหาคม​ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ นำโดยนายสมพงษ์ โสดา นายกอบต.ดู่ คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

26 ส.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรมตำบลดู่ อบต.ดู่ 79
วันที่ 26 สิงหาคม​ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ นำโดยนายสมพงษ์ โสดา นายกอบต.ดู่ คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมา...

วันอังคารที่ 24 เดือนสิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564​ ครั้งที่2

24 ส.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรมตำบลดู่ อบต.ดู่ 135
วันอังคารที่ 24 เดือนสิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564​ ครั้งที่2 เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ....