ท่านสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมียัง Facebook แฟนเพจองค์การบริหารส่วนตำบลดู่
  3. ทางโทรศัพท์ 0-4596-9991 (วันและเวลาราชการ)
  4. ส่ง Email :
  5. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง