ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

                    
       ข่าวสาร อบต.ดู่
 

ข่าวสาร

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OneStopService : OSS)

15 พ.ย. 2023 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดู่ 24
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OneStopService : OSS)

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

15 พ.ย. 2023 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดู่ 24
ด้วยงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ได้ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 ในการเสียภาษีที่ดินและปลูกสร้าง รายละเอียดตามที่แนบท้าย #สา...

เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่

4 ต.ค. 2023 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดู่ 48
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ประกาศ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ประจำปีงบประมาณ...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ66-013 จากสายบ้านหนองคู ถึงสายบ้านไฮน้อย บ้านหนองคู หมู่ที่ 3 ตำบล ดู่ กว้าง 6 เมตร ยาว 806 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,836 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 22 ก.พ. 2022
 • แสดง 1 ถึง 20 จาก 214 ผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  กิจกรรม อบต.ดู่

  แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

  ไม่พบผลลัพธ์

  ผลิตภัณฑ์ในตำบล

  บริการประชาชน (e-Service)

  สำนักงานปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์

  ปฏิทินงาน

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  ลิงก์ที่น่าสนใจ